Nemalujeme, tape-tujeme.TAPE-TY, to je dlouho zamýšlený, diskutovaný, plánovaný a koncem roku 2013 konečně zrealizovaný experiment, zaměřený především na produkci kazet blíže nespecifikovatelných hudebních žánrů a to u projektů, které by za jiných okolností neměly nebo nemohly mít vlastní nahrávku. Celý tento organismus se inspiruje základními principy malého družstva, kde se prostředky na výrobu řeší společnou cestou, která je v neustálém procesu zdokonalování a přizpůsobování se vůči potřebám zúčastněných projektů. Doufáme, že díky téhle malé myšlence dokážeme vytvořit hodnoty za minimální náklady pro každého a že tato věc bude nakonec ku prospěchu všech...